vsi

vsi
join now

Kamis, 01 Mei 2014

Carakan Madura - Chapter 14

Carakan Madura - bagian 14
Ennem ( 6 ) (enam)/ sixth
 
Petpet / metpet kangguy ngoba aksara gajang se tadha’ / sebadha pangangguyya amonye : “ e “,
      (Petpet / metpet untuk mengubah aksara gajang yang tidak ada pasangannya berbunyi : “ e “,
        Petpet / metpet to change the script that there is no spouse gajang reads: "E",
petpet / metpet atoles eattassa aksara gajang se tadha’ otaba se badha pangangguyya.
petpet / metpet ditulis diatas aksara gajang yang tidak ada atau ada pasangannya).
petpet / metpet gajang script was written on that does not exist or is no spouse

      Conto tolesanna :

Conto baca’anna :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar