vsi

vsi
join now

Kamis, 01 Mei 2014

Carakan Madura - Chapter 16

Carakan Madura - bagian 16
• Bellu’ ( 8 )  (delapan)/ eighth
 
Bisat / Wi’nyan kaangguy ngoba aksara gajang ban pangangguyya amonye / asowara se ngerjat /
   (Bisat / wi’nyan untuk mengubah aksara gajang dan pasangannya berbunyi / bersuara kaget
    Bisat / wi'nyan to change the script and her partner gajang sound / voice behind the script was written gajang surprised that there is  spouse and no spouse
nyenthak / nare’ ( tadha’, nase’, pate’ ) etoles e budhina aksara gajang se tadha’ / se badha
ditulis dibelakang aksara gajang yang ada dan tidak ada
pangangguyya.
pasangannya)

      Conto Tolesanna :


Conto baca’anna :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar